Modelformulier

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan
FBC Goods
Het arsenaal 43
1781XR, Den Helder
info@fbcgoods.nl

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                  

— Bestelnummer :

—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

— Naam/Namen consument(en)

— Adres consument(en) :

— IBAN Rekeningnummer:

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

— Datum(DD-MM-YYYY):

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Contactformulier

Service & kwaliteit

Bij Robot-Ramenwasser.nl staat service & kwaliteit voorop.

Aarzel dus ook niet om contact met ons op te nemen via onze contact pagina.